Kopparslageri

Erfarenhet från närmare hundra kyrkorenoveringar. Vi har stor och bred kunskap om kyrktak och torns speciella förutsättningar, problem och krav.

Översyn, underhåll, besiktningar, specialarbeten och kostnadsberäkningar för bidragsansökan.